Anslutningshjälp

Se först till att...

 • Mobilappen Yoyomotion Home är den senaste versionen
  - kontrollera om nyare version finns i AppStore eller Google Play.
 • Mjukvaruversionen i YOYOCam är den senaste
  - kontrollera med mobilappen från Startsidan > Inställningar > Enhetens inställningar > Enhetens mjukvaruversion
 • Mobiltelefonen är uppkopplad till internet (via WiFi eller 4G/3G)
  - kontrollera genom att söka upp någon hemsida (t ex en nyhetssida) i mobilens webbläsare

Lägg till YOYOCam 4G/WiFi Indoor till Yoyomotion Home-kontot

 • Följ instruktionerna i trycksaken YOYOCam SNABBSTARTSGUIDE som medföljde i leveransen
  - instruktionen kan även läsas online eller laddas ner härifrån.
 • Tryck på + på Startsidan i Yoyomotion Home Appen och följ instruktionerna

YOYOCam ansluter inte till 4G/3G

 • Gå igenom stycket ”Se först till att…
 • Kontrollera att SIM-kortet till YOYOCam har
  - avaktiverat PIN-kodslås
  - aktiverad mobildatatjänst (”surf”)
  - saldo (för mobildatatrafik)
 • Kontrollera att SIM-kort sitter rätt i SIM-kortshållaren
 • Starta om YOYOCam
  - tryck in knappen på ovansidan. Avstängnings- och uppstartssignal hörs från YOYOCam
 • Återställ YOYOCam
  - tryck in knappen på ovansidan 10 gånger
  - följ instruktionerna i YOYOCam SNABBSTARTSGUIDE och i Yoyomotion Home-appen

YOYOCam ansluter inte till WiFi

 • Gå igenom stycket ”Se först till att…
 • Placera YOYOCam nära WiFi routern då WiFi anslutning skall ställas in
 • Se till att mobilen (som Yoyomotion Home-appen är installerad i) är ansluten till den 2.4 GHz WiFi-åtkomspunkt som YOYOCam skall anslutas till. 5 Ghz WiFi-anslutning stödjs inte av YOYOCam (väljs ändå 5 GHz hörs ”Waiting for connection” från YOYOCam och anslutning uteblir).
 • Kontrollera routerns inställningar (se avsnitt ”Routerinställningar” nedan)
 • starta om routern
 • Starta om YOYOCam
  - tryck in knappen på ovansidan. Avstängnings- och uppstartssignal hörs från YOYOCam
 • Återställ YOYOCam
  - tryck in knappen på ovansidan 10 gånger
  - följ instruktionerna i YOYOCam SNABBSTARTSGUIDE och i Yoyomotion Home-appen

Routerinställningar

 • WPA-WPA2-kryptering rekommenderas
 • SSID (”WiFi-namn”) med ovanliga tecken rekommenderas inte
 • Dolt SSID (”WiFi-namn) fungerar inte
 • Anslutning till en s k Mobil Hotspot från t ex en mobiltelefon rekommenderas inte